HomeHomeFooter

Har du lyst til at støtte kampagnen, så giv et beløb til kampagnekassen på Mobilepay 47480.
Alle beløb gør stor gavn.

Lavet af støtter af Michael Vindfeldt
Kontakt
+45 26 83 03 61
kontakt@michaelv.dk
http://michaelv.dk/wp-content/uploads/2021/01/Red_Heartrate_Icon_Medical_Logo__4_-removebg-preview.png