Læs mere om Michael Vindfeldts politik her

http://michaelv.dk/wp-content/uploads/2019/07/location_02.jpg

En by med plads til alle

Michael om socialt udsatte
 • vi skal udrydde hjemløshed på Frederiksberg og sikre at vores herberg har plads til de hjemløse, der er på FRB
 • bekæmpe ensomhed ved at sikre bedre og flere sociale fællesskaber, særligt målrettet mænd, der oftere bliver ensomme end kvinder
 • mere fokus og ressourcer til forebyggelse af alkoholmisbrug
Michael om et blandet frederiksberg
 • Krav om mindst 25 % almene boliger ved alle nye byggeprojekter over 500 %.
 • Mindst 33 % af boliger på hospitalsgrunden skal være almene boliger
 • Gøre op med udenlandske kapitalfondes indtog – hastebehandling af huslejenævnsklager i disse ejendomme. 
Michael om ældreliv på Frederiksberg
 • Frederiksberg var tidligere kendt for en god ældrepleje men mange års nedskæringer har gjort, at det ikke er tilfældet mere. Vi skal igen være kendt som en god kommune at leve sit seniorliv i!
 • Mere tid i hjemmeplejen; konkret foreslår S inden næste valgperiode XX minutters mere hjælp pr hjemmehjælpsmodtager så der er mere tid til en ekstra snak, lidt ekstra rengøring og ekstra omsorg
 • Årlig hovedrengøring til alle hjemmehjælpsmodtagere, der ønsker det.
 • Flere kræfter på byens plejehjem og særligt om natten skal der tilføres ressourcer.
http://michaelv.dk/wp-content/uploads/2018/09/portfolio_05.jpg

En grønnere fremtid

Michael om grøn omstilling
 • Frederiksberg som Danmarks grønne fyrtårn og firstmovers på al ny grøn innovation
 • Frederiksberg CO2-neutral i 2028
 • Krav om at alt nyt byggeri skal være CO2neutralt – og hele hospitalsgrunden skal være CO2-negativ (bidrage med en større reduktion end den udledning de har)
 • Frederiksberg som Danmarks elbilby nr. 1
 • Frederiksberg igangsætter afværgeboringer for at forhindre forurening af Frederiksbergs grundvand inden næste kommunalvalg
Michael om trafik og grønne åndehiul
 • Vi skal have farten ned på Frederiksberg! Max 30 km i timen ved skoler og børnehaver og max 40 km i timen på alle andre veje. Flere vejbump og gerne stærekasser
 • Afskaffe 2 timers gratis parkering for udenbys biler – stop for Frederiksberg som Københavns gratis parkeringsplads
 • Forbud mod andet end elbusser på Frederiksberg
 • Skrappere miljøzoner og bekæmp mikropartiklerne
 • Riv Bispengbuen ned og før trafikken i en tunnel under jorden. Åbn området ovenfor for offentligheden og gør det grønt!
 • Cykelstier på alle usikre skoleveje i 2024
Michael om et mere trygt Frederiksberg
 • vi er begyndt at se drab på Frederiksberg og handel med stoffer, herunder bandekriminalitet.
 • Det kan siges meget enkelt; vores by er alt for smuk til bander og kriminalitet
 • Derfor skal hele byens rum screenes for om der mangler lys og tryghed. Om der er buskadser nær fx Lindevangsparken, Hospitalsgrunden eller Finsensvej, der skal 
 • klippes ned, for at der ikke kan handles i mørket.
 • Vi skal sikre tryghedsindsatser i de store almene boligområdet med mere boligsocialt arbejde
http://michaelv.dk/wp-content/uploads/2019/07/location_02.jpg

Forbedre velfærden

Michael om grøn økonomi
 • al grøn omstilling og god velfærd begynder med at der er styr på økonomien
 • Socialdemokratiet vil stå vagt om en bomstærk økonomi samtidig med at det bliver råd til bedre velfærd og mere grøn omstilling
 • Frederiksberg har Danmarks laveste skat men ikke Danmarks bedste velfærd og er heller ikke grøn first mover – måske det var på tide med et lidt større bidrag til fællesskabet vi kan blive Danmarks grønne fyrtårn og få bedre velfærd
 • Socialdemokratiet fremlægger inden valget en fuld finansiering for vores ønske om klima- og velfærdsløft, men læs allerede mere her om, hvilke visioner jeg har for vores by og som jeg vil arbejde for i de kommende år
Michael om skoler
 • Godt skolevæsen, men vi løfter ikke de svageste elever nok
 • Arbejdstidsaftale har S kæmpet for denne periode (sammen med SF og Ø) og den er forudsætningen for en bedre skole
 • Nedslidte bygninger – det regner ind på Lindevangsskolen og Søndermarksskolen – det kan vi ikke være bekendt i en af Danmarks rigeste kommuner
 • Mange år nedprioriteret klubber og SFOer – brug for et normeringsmæssigt løft her
 • 28 elever er for mange i klasserne! Mere tid til den enkelte kræver færre elever i klasserne. S foreslår max 24 elever i klasserne inden næste kommunalvalg!
Michael om børnehaver og vuggestuer
 • generelt gode daginstitutioner, men der mangler hænder. S har gang på gang foreslået rigtige minimumsnormeringer (1 voksen pr 3 vuggestuebarn / 1 voksen pr 6 børnehavebørn) (1:3:6) – men det blå flertal stemmer det ned. Minimumsnormeringer inden næste kommunalvalg!
 • løft af svageste børn bør opprioriteres. Fokus på bryde den negatuve sociale arv allerede fra vuggestuen
 • Sætte overgang fra vuggestue til børnehave til 3 år som den var tidligere
 • Overleveringssamtaler for alle børn, når de går fra børnehave til skole/SFO

MØD MICHAEL

VIL DU VÆRE MED I MIN KAMPAGNE OG STØTTE ET:

Grønt frederiksberg

Her kan der stå noget

Frederiksberg for alle

Her kan der stå noget

http://michaelv.dk/wp-content/uploads/2021/01/MICHAEL_V_202_SOFT-removebg-preview.png

Har du lyst til at støtte kampagnen, så giv et beløb til kampagnekassen på Mobilepay 47480.
Alle beløb gør stor gavn.

Lavet af støtter af Michael Vindfeldt
Kontakt
+45 26 83 03 61
kontakt@michaelv.dk
http://michaelv.dk/wp-content/uploads/2021/01/Red_Heartrate_Icon_Medical_Logo__4_-removebg-preview.png